Zkoušky / ceny

Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení a spotřebitelské úvěry na  bydlení 750 Kč
Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení 750 Kč
Spotřebitelský úvěr na bydlení 750 Kč
Vázaný spotřebitelský úvěr 750 Kč
 • ceny jsou uvedeny bez DPH
 • v ceně kurzu je zahrnut přístup na zkušební testy a e-learning
 • při opakování zkoušky 25% sleva z celkové ceny kurzu
 • pro skupinu nad 20 uchazečů možno domluvit individuální nabídku

Odborná zkouška – spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení a spotřebitelské úvěry na  bydlení

Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.

 • 69 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 23 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 109 z celkového počtu 145 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut.

Odborná zkouška – spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení

Tato zkouška automaticky zahrnuje také skupinu vázaný spotřebitelský úvěr.

 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 120 minut.

Odborná zkouška – vázané spotřebitelské úvěry

Tato odborná zkouška je vhodná pro všechny zprostředkovatele, prodejce a distributory úvěrů, které jsou vázány na koupi zboží nebo poskytnutí služby. Platí, že spotřebitelský úvěr je vázaný na koupi zboží nebo poskytnutí služby, pokud je určen výhradně k financování koupě určitého zboží nebo poskytnutí určité služby. Nejčastěji prodejci bílého zboží, autobazary atd.

 • Teoretická část obsahuje 32 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 24 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 8 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 45 z celkového počtu 60 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 90 minut.

Odborná zkouška – spotřebitelské úvěry na bydlení

 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 120 minut.

Podmínky složení zkoušky

Odborná zkouška je písemná a skládá se z teoretické a praktické části. Odpovědi na otázky ve formě tištěného testu jsou vyplňovány do jednotného odpovědního formuláře. Zkouška bude probíhat pod dohledem zkušebních komisařů. Průběh zkoušky se řídí zkušebním řádem.

Uchazeč úspěšně složil zkoušku, pokud:

 • Získal alespoň 75 % dosažitelných bodů
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v teoretické části
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v praktické části

Podmínky složení zkoušky jsou přehledně znázorněné v následující tabulce:

Odborná zkouška – spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení a spotřebitelské úvěry na bydlení celkem podmínka složení
Teoretická část jedna správná odpověď 69 otázek za 1 bod 69 bodů 60% celkově 75 %
Teoretická část více správných odpovědí 23 otázek za 2 body 46 bodů
Praktická část – případové studie 15 otázek za 2 body 30 bodů 60%
Odborná zkouška – spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení celkem podmínka složení
Teoretická část jedna správná odpověď 45 otázek za 1 bod 45 bodů 60% celkově 75 %
Teoretická část více správných odpovědí 15 otázek za 2 body 30 bodů
Praktická část – případové studie 10 otázek za 2 body 20 bodů 60%
Odborná zkouška – vázané spotřebitelské úvěry celkem podmínka složení
Teoretická část jedna správná odpověď 24 otázek za 1 bod 24 bodů 60% celkově 75 %
Teoretická část více správných odpovědí 8 otázek za 2 body 16 bodů
Praktická část – případové studie 10 otázek za 2 body 20 bodů 60%
Odborná zkouška – spotřebitelské úvěry na bydlení celkem podmínka složení
Teoretická část jedna správná odpověď 45 otázek za 1 bod 45 bodů 60% celkově 75 %
Teoretická část více správných odpovědí 15 otázek za 2 body 30 bodů
Praktická část – případové studie 10 otázek za 2 body 20 bodů 60%

Důležité:

Ke zkoušce si prosím přineste doklad totožnosti – občanský průkaz /nebo cestovní pas/

Při zkoušce je možné používat kalkulačku.

Při zkoušce je zakázáno používání mobilních telefonů.

Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.

Platnost osvědčení není zákonem časově omezena.