Odborné zkoušky o spotřebitelském úvěru pro pracovníky na finančním trhu

jsme oprávněni provádět na základě akreditace, kterou naše společnost Attigente Group, spol. s r. o., obdržela dne 8. 3. 2017 od České národní banky, podle § 64 zákona č.257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Odborné znalosti uchazeče budou ověřovány vždy pro příslušnou skupinu odbornosti, pro kterou má uchazeč zájem získat osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky dle zákona. Odborné zkoušky je možné skládat v těchto kategoriích:

  spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení a spotřebitelské úvěry na bydlení
  spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení
  spotřebitelské úvěry na bydlení
  vázané spotřebitelské úvěry  

Požadavek na prokázání odbornosti pomocí povinně absolvované zkoušky u akreditované instituce musí být splněn do 1. prosince 2018. Potvrzením o úspěšném vykonání zkoušky bude vydané osvědčení, které musí během dvou let od účinnosti zákona získat všichni, kdo se prodejem či zprostředkováním spotřebitelských úvěrů zabývají.

Místo konání zkoušek: pobočky Attigente Group, spol. s r. o. (Ústí nad Labem, Jirkov a Praha), Třebíč, Hradec Králové, Trutnov a celá ČR dle přání klienta.

Termíny zkoušek

přehled vypsaných termínů zkoušek, registrace a eLearning zde

 

Pro koho je zkouška určena

Povinnost vykonat odbornou zkoušku vznikla dnem 1. 12. 2016, kdy vstoupil v platnost nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tato odborná zkouška je povinná pro všechny finanční poradce, zprostředkovatele, prodejce a distributory úvěrových produktů. Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona.

Osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr si odborné znalosti a dovednosti udržují.

 

Zkouška je určena pro všechny tyto osoby:

 • Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru
 • Samostatný zprostředkovatel
 • Vázaný zástupce
 • Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru
 • Zahraniční zprostředkovatel
 • Další instituce oprávněné poskytovat úvěry podle zákona o platebním styku

 

Uchazeč by měl prokázat tyto znalosti a dovednosti:

 1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu
 2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru jiného  než na bydlení
 3. znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 4. znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, pokud existují
 5. znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 6. znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení
 7. základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 8. schopnosti řádně vysvětlit produkty spotřebitelského úvěru, provést základní analýzu a nabídnout produkt, který vyhovuje potřebám spotřebitele

 

Odbornou způsobilost je nutno prokázat do termínu 1. 12. 2018

Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru lze prokázat též čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. Pro nově příchozí osoby do sektoru je nutné odbornou způsobilosti prokázat ještě před registrací na ČNB.

 

Zkouška se řídí následujícími zákony a předpisy:
Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
Vyhláška č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru
Aktuální zkouškové otázky na webu ČNB
Seznam právních předpisů na webu ČNB

Zkouškový řád

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zkoušky, neváhejte nás kontaktovat!

 

Matěj Prošek

výkonný ředitel a jednatel firmy

Attigente Group, spol. s r. o.

Mob: +420 773 747 139

Mail: odborne.zkousky@attigente.cz

 

 

Soňa Kršková

manažer lidských zdrojů

Attigente Group, spol. s r. o.

Mob: +420 773 244 282

Mail: odborne.zkousky@attigente.cz