Podmínky marketingové akce „Smart LED TV Philips s běžným účtem od Raiffeisenbank“ („Akce“, „Podmínky“)

 

  1. Provozovatel marketingové akce

1.1.  Akci provozuje Attigente Group, spol. s r.o., se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 24153222, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200074 („Agentura“).

  1. Pro účely Podmínek mají následující pojmy níže uvedený význam

2.1.   „Doba trvání Akce“ znamená období od 1. května 2018 do 31. března 2019 včetně.

2.2.  „Odměna“ znamená Smart LED TV Philips 55″.

2.3.   „Běžný účet“ znamená otevření bankovního účtu u Raiffeisenbank (eKonto SMART / eKonto KOMPLET), který byl zřízen Raiffeisenbank, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO 49240901 („Raiffeisenbank“) v Době trvání Akce na základě telefonického oslovení a následného sjednání běžného účtu eKonto SMART / eKonto KOMPLET.

2.4.  „Aktivní využívání účtu“ znamená splnění podmínek aktivního využívání běžného účtu dle definice na https://www.rb.cz/osobni/ucty-a-bankovnictvi/ekonto-smart, https://www.rb.cz/osobni/ucty-a-bankovnictvi/ekonto-komplet  – viz sekce “Co je aktivní využívání účtu?“.

2.5.  „Účastník” znamená fyzickou osobu, se kterou Agentura sjednala Běžný účet prostřednictvím telefonického oslovení Agenturou a které byl účet ze strany Raiffeisenbank otevřen.

2.6.  „Termín vyhodnocení Akce“ je stanoven na 30. dubna 2019.

  1. Podmínky marketingové akce

3.1.  Do Akce jsou automaticky zapojeni Účastníci, kterým byl Běžný účet Raiffeisenbank otevřen v době trvání Akce a zároveň splní podmínky aktivního využívání běžného účtu dle definice Aktivního využívání účtu. Odměnu obdrží ten Účastník, který začal jako stý v pořadí plnit podmínky Aktivního využívání účtu v době trvání akce.

3.2.  Sjednáním běžného účtu eKonto SMART / eKonto KOMPLET na základě telefonického oslovení Účastník souhlasí s těmito Podmínkami Akce.

3.3.  Raiffeisenbank otevírá běžný účet Účastníkovi na základě podepsané Smlouvy o poskytování bankovních a dalších služeb, která současně definuje podmínky poskytnutí bankovních a dalších služeb včetně odkazu na obchodní podmínky Raiffeisenbank a platné ceníky.

3.4.  Z Akce jsou vyloučeni zaměstnanci Agentury a zaměstnanci Raiffeisenbank.

  1. Ostatní podmínky

4.1.  Účastník je oprávněn kdykoliv svou účast v Akci ukončit, a to prostřednictvím zákaznické linky Agentury + 420 477 071 100 (provozní doba linky: v pracovních dnech od 8.00 do 15.30 hodin).

4.2.  Agentura si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit, včetně prodloužení či zkrácení Doby trvání Akce. Jakákoliv změna Podmínek bude uveřejněna alespoň 10 pracovních dní předem na webové stránce www.attigente.cz, v sekci Úvod /Novinky.

4.3.  Tyto Podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. května 2018 a budou nejpozději k tomuto datu uveřejněny na www.attigente.cz, v sekci Úvod /Novinky.