AKTIVNÍ TELEMARKETING

 • Aktivní obvolávání stávajících klientů – crosselling, upselling
 • Znovuzískávání klientů
 • Follow up po direct marketingových akcích
 • Retence klientů
 • Akvizice nových zákazníků
 • Aktualizace klientských databází
 • Průzkumy trhu a ověřování zákaznické spokojenosti
 • Mystery calling – audit úrovně telefonních služeb
 • Rozesílání hromadných sms

PASIVNÍ TELEMARKETING

 • Objednávkové linky pro příjem objednávek produktů a služeb
 • Informační linky
 • Zákaznický servis
 • Věrnostní a retenční programy
 • Krátkodobá i dlouhodobá podpora reklamních kampaní
 • Barevné linky

KAMPAŇ NA MÍRU

Navrhneme a zajistíme komplexní kampaň včetně alternativních řešení:
 • Dle marketingových zájmů zadavatele
 • Dle finančních možností zadavatele
 • Odhad úspěšnosti na základě dlouhodobých zkušeností
 • Účinnost kampaně lze ověřit na menším a levnějším pilotním projektu a teprve potom naplánovat strategii s rozsáhlejším záběrem (úspora finančních prostředků zadavatele)