Právo odvolat souhlas s poskytnutím osobních údajů.

Ochrana osobních údajů a soukromí našich zákazníků/klientů je pro nás priorita, při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme vždy v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením GDPR 679/2016 a se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv zcela odvolat. Připomínáme, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

Pokud si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím na naši společnost Attigente Group, spol. s.r.o. mailem na info@attigente.cz  nebo písemným oznámením, zaslaným na adresu Attigente Group, spol. s r.o., Dlouhá 1/12, 400 01 Ústí nad Labem. V případě odvolání souhlasu Vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat pro účel, ke kterému jste nám poskytl svůj souhlas.

S dotazy, týkající se Vašich osobních údajů, se můžete obrátit se na naši společnost Attigente Group, spol. s r.o., rádi Vám je zodpovíme. Rovněž máte možnost kdykoliv požádat o opravu, doplnění či likvidaci údajů, případně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy zpracování takových údajů nevyplývá ze zákona.